ILDSJEL 2017
Brith Sørensen fra Torske Turgruppe som ble kåret til Årets Ildsjel. Her mottar hun premien fra Stortingspresident Olemic Thommessen.
Foto: Per HovlandStem frem din favoritt til årets Ildsjelpris!

Årets Ildsjel

Norsk Friluftsliv og «Friluftsliv for alle» har delt ut ildsjelprisen hvert år siden 2013. Denne prisen og er en heder til de lokale hverdagsheltene som gjør en uegennyttig og viktig innsats for friluftslivet. 

Verdige kandidater

Ildsjelprisen hedrer kandidater, en person eller også et lag eller forening som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.

Kandidatens arbeid må kunne samles i begrepet «la naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger og gleder til inspirasjon for folk flest, praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig og naturvennlig friluftsliv. Kandidatene kan ha sitt virke i alle deler av norsk natur – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet.

Årets Ildsjel kåres gjennom en SMS-avstemning, og vinneren får en pengepremie som skal brukes til et friluftslivsformål i lokalsamfunnet.

Hvem mener du burde blir Årets Ildsjel for 2018? Send inn dine kandidater innen 15. mars!

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær:
Arne D. Danielsen, arnedd@online.no – Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik –Telefon: 90 15 42 14

Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

  • Navn, fødselsår, yrke, adresse og telefon / eller foreningens navn og kontaktdata.
  • Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende med statuttene


 

Brith Sørensen, Torsken

Brith nominert til Friluftslivets Ildsjelpris: - Ydmyk og litt redd


Fra søndag kan man stemme frem sin favoritt til Friluftslivets Ildsjelpris. Går Brith Sørensen fra Torsken av med seieren, vil hun bruke pengene på bålhus på Torskenskaret.

- Jeg får lus i magen når jeg tenker på at jeg er nominert, og er ydmyk og litt redd når jeg tenker på hvordan skal jeg klare å leve opp til den æren, sier Brith Sørensen (73). Hun er i finalen til å bli årets ildsjel, sammen med Evenes Turlag og Kåre Haug fra Skiforeningen.
Brith Sørensen omtales som primus motor for Torsken Turgruppe, og som kommunes friluftlivsressurs og folkehelsekoordinator – på frivillig basis.  Hvis Brith Sørensen vinner Friluftslivets Ildsjelpris 2017, ønsker hun å bruke premiepengene til å bygge bålhus på Torskenskaret. Uansett om 73-åringen ikke skulle vinne, vil hun som finalist få 10 000 kroner til sitt utvalgte prosjekt.

- Jeg er glad på Torsken Turgruppes vegne, for prispengene kommer som sendt fra himmelen. Jeg har brukt vinteren og våren til søknader, loddsalg og arrangement for å få bygget bålhus med toalett på Torskenskaret. Med tilskudd fra fylkeskommunen, lokale bedrifter og foreninger, fiskere som lavterskeltrimmer når det er landligge, loddsalg og prispenger kan vi gå i gang med bygginga i høst, forteller Sørensen.
 

Evenes Turlag

Evenes Turlag: - Med på å gi ekstra energi for videre innsats

Fra søndag kan man stemme frem Evenes Turlag til Friluftslivets Ildsjelpris. Pengepremien vil turlaget bruke pengene på ny skilting og merking av løypenettet i kommunen. 

- Evenes Turlag sin reaksjon da vi fikk høre om nominasjonen var en helt overveldende glede og overraskelse! Det er alltid fint å bli satt pris på for oss som driver frivillig arbeid, og det er med på å gi ekstra energi for videre innsats, sier Einar Pettersen på vegne av Evenes Turlag.

- Regner nominasjonen som en seier.
Hvis Evenes Turlag vinner Friluftslivets Ildsjelpris 2017, ønsker de å bruke premiepengene til å bygge skilting og merking av løypenettet på cirka 75 kilometer. Uansett om turlaget ikke skulle vinne, vil de som finalist få 10 000 kroner til sitt utvalgte prosjekt.

- Evenes Turlag er veldig ydmyk i forhold til en slik nominasjon. Det er tusenvis av ildsjeler rundt om i Norge, og vi er litt stolt av at vi har klart å få mange "enkeltildsjeler" til å jobbe så godt sammen at hele laget vårt kom på "pallplass". Vi regner nominasjonen som en seier, uansett utfall i selve finalen, sier Einar Pettersen.

Evens Turlag er i finalen til å bli årets ildsjel, sammen med Brith Sørensen fra Torsken Turgruppe og Kåre Haug fra Skiforeningen. 

Kåre Haug, Rykkin

Ildsjelfinalist Kåre Haug: - "Det er hyggelig å få en hyllest for det arbeidet vi gjør"

Fra søndag kan man stemme frem Kåre Haug fra Skiforeningen til Friluftslivets Ildsjelpris. 57 år etter at han stemplet sitt første kjentmannsmerke, er ildsjelen fortsatt nysgjerrig på alt det Marka har å by på.

- Det å bli nominert er en hyllest i seg selv. Alle som er nominert bidrar på hver sin måte til å gjøre naturen tilgjengelig for flere, og det er hyggelig å få en hyllest for det arbeidet vi gjør. Prisen bidrar til å løfte frem frivillige ildsjelers innsats – det er viktig. Det er mange som fortjener anerkjennelse, sier Kåre Haug om nominasjonen til Friluftslivets Ildsjelpris for 2017.
Hvis Kåre Haug vinner årets ildsjelpris, vil han sammen med Skiforeningen finne ut hvilke prosjekter de ønsker å bruke premiepengene på. Uansett om han ikke skulle vinne, vil Haug som finalist få 10 000 kroner til videre arbeid. 
Det er 57 år siden jeg stemplet mitt første kjentmannsmerke, og jeg har padlet, syklet, løpt og gått på ski i Marka i alle år. Jeg er fortsatt nysgjerrig på alt det Marka har å by på, og gjennom arbeidet med Kjentmannshåndboken kan jeg bidra til at endra flere får oppleve og lære mer om Marka, forteller Kåre Haug.  Jeg fikk et diplom for frivillig innsats en gang for mange år siden, og teksten på det har jeg lyst til å dele, fordi den sier veldig mye: Det er ikke skyhøy lønn som bestemmer betydningen av et arbeid. Det er ingen timeliste som kan forklare hvor mye du har gitt av deg selv. Den største jobben er nettopp den som ingen kan sette en prislapp på. Den viktigste tiden du gir, er den du aldri målte.

Kåre Haug er i finalen til å bli årets ildsjel, sammen med Brith Sørensen fra Torsken Turgruppe og Evenes Turlag.   

Nå er det opp til folket å bestemme hvem som blir utropt som vinner, og får prisen utdelt under festivalen Friluftsliv for alle søndag 3. september på Friluftsmuseet Stenberg på Toten.

Foto: Haakon Harriss

Finalistene fra 2016: Foreningen Stolpejakten, styreleder Tommy Gullord

Foreningen har sitt geografiske utgangspunkt i Gjøvik-regionen, og eier infrastruktur overdratt fra Gjø-Vard o-lag ved foreningens stiftelse for bruk i konseptet Stolpejakten. (vedtekter www.stolpejakten.no) Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.Stolpejakten har spredd seg til stadig flere regioner, byer og lokalsamfunn og er en særlig fin måte å få folk ut på tur og ut i naturen på. Tilbudet er en nyskapning og aktiviserer svært mange mennesker i det nære friluftslivet i sitt eget nærområde.

https://www.facebook.com/stolpejakten/?fref=ts

Ann Marit Rakstang Vikan, Kvisvik

Ann Marit har vært aktiv i 4H gjennom mange år. I 4H Møre og Romsdal har hun vært fylkesstyremedlem gjennom 6 år og 2 av disse som fylkesstyreleder. Men det er som klubbrådgiver i Grimstadhøgda 4H hun bidrar og gjør en stor forskjell i nærmiljøet sitt. Hun har vært klubbrådgiver siden 1995 og bidrar til å lære nye generasjoner om naturen og friluftsaktivitet. Hun har vært en stor ressurs og ildesjel for å få på plass naturmøteplassen til Grimstadhøgda 4H. Ann Marit har stadig nye prosjekter på gang. Friluftsområdet og naturmøteplassen de har etablert er åpen for alle, og er en flott arena for ulike friluftslivsaktiviteter.

https://www.facebook.com/Gammehaugen-Friluftsomr%C3%A5de-1710951552489106/?fref=ts

Knut Berntsen, Nesna

Polarsirkelen friluftsråd har i de siste årene arbeidet for å endre skolene til å bli helsefremmende skoler. Knut er en aktiv og ivrig forkjemper for fysisk aktivitet og friluftsliv til barn og voksne i de åtte kommunene de samarbeider med. Med arrangementer som "Full Fræs", lærerutdanning med fokus på friluftsliv og helse og Friluftsskoler har friluftsrådet løftet kommunenes fokus på friluftsliv til er helt nytt nivå.

https://www.facebook.com/Polarsirkelen-Friluftsr%C3%A5d-180504585383546/?fref=ts

Ildsjelprisen 2015

Årets Ildsjel: Inger Maria Sjøberg
Finalister: Ingebjørg Eitrheim Nondal og  Kolbjørn Sando
 

Ildsjelprisen 2014

Årets Ildsjel: Robin Dahle Oen
2. plass: Trond Løkke 
3. plass: Margrete Ruud Skjeseth
Finalister: Havva Cucurkaya og Johan Christian Sunde

Ildsjelprisen 2013

Årets Ildsjel 2013: Thor Bergesen fra Sandnessjøen.
Prisen

Vinner av 2. plassen: Tom Pedersen, Hadeland/Toten
Vinner av 3. plassen: Else Bjørg Finstad, Kragerø
Vinner av 4. plassen: Jannike Reymert, Namsos
Vinner av 4. plassen: Thomas Hisdal, Bergen