Friluftslivsprisen.

Friluftsliv er en sterk og viktig del av norsk tradisjon og identitet. Det ligger i folkesjelen. Det er slik vi er – en stor del av befolkningen. Friluftsliv er opplevelser, fellesskap og fysisk aktivitet. Det er en tradisjonsbærer, og så er det helsefremmende – mentalt og fysisk.
De flotte opplevelsene og de ofte vàre og fine stemningene i naturen inspirerer til refleksjon. Mange har skrevet om og formidlet sine tanker. Jon Østeng Hov, vinner av friluftslivsprisen (1998), har bl.a. skrevet «Skal hilse fra fjellet». Videre sier Dag O. Hessen at «Alle barn bør i de minste få sove ut ei natt under storslått stjernehimmel. Det er vår plikt», mens Gunnar Breivik slår fast at «Å drive friluftsliv er å være hjemme. Opprinnelig hører vi hjemme i natur.»
----------
Den norske friluftslivsprisen ble etablert i 1995. «Friluftslivsprisen» tildeles kandidater som har utmerket seg med en innstas av nasjonal betydning for friluftslivet. Dette er den høyeste utmerkelsen innen norsk friluftsliv. Hvert år er kjente og profilerte friluftslivsaktører blitt hedret. Se statuttene. 
I 2013 ble Friluftslivsprisens hederspris etablert. «Hedersprisen» går til personer som oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men som utmerker seg spesielt ut over dette – f.eks. ved mangeårig og dedikert innsats og et arbeid som har satt tydelig spor etter seg. De fleste av de som har mottatt «Friluftslivsprisen» i perioden 1995 t.o.m. 2012 oppfyller kriteriene for hedersprisen.
Samme år, i 2013, ble også Friluftslivsprisens ildsjelpris etablert. «Ildsjelprisen» hedrer kandidater som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.
«Friluftslivsprisen» og «Ildsjelprisen» deles forutsetningsvis ut hvert år under festivalen «Friluftsliv for alle» på Stenberg på Vestre Toten. «Hedersprisen» deles ut når juryen har kandidater som typisk kvalifiserer for denne, enten i tillegg til eller i stedet for «Friluftslivsprisen».