2009

Prisvinner 2009

Nils Faarlund startet Norges Høyfjellskole i Hemsedal i 1967, og senere, i 1972, var han initiativtaker til å etablere friluftsliv som høgskolestudium ved Norges idrettshøgskole.

 

 

Etter Vassdalen-ulykken i 1986, ble han engasjert av Forsvaret som instruktør og veileder om friluftsliv og om redning og overlevelse i naturen, og han har i en årrekke vært en viktig aktør innenfor norsk redningstjeneste. I 2008 ble Nils Faarlund utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for innsatsen han har gjort for den frivillige og profesjonelle redningstjenesten. Nils Faarlund er opptatt av det genuine friluftslivet og verdien og viktigheten av stillhet. Han har blant annet skrevet: ”… stillheten står for en stemning som stimulerer til ettertanke over egen tilhørighet…”. Han er kritisk til ressursbruken i det moderne samfunnet og praktiserer selv det enkle friluftslivet. Hans virke og ideer danner en viktig del av den plattformen som den norske friluftslivspolitikken bygger på. Juryens klare oppfatning er at vinneren av årets friluftslivspris er en av de beste representanter for det mest rotekte i norsk friluftsliv.