2010

Prisvinner 2010

Norges jeger -og fiskeforbund tildeles Den norske Friluftslivsprisen 2010 Norges jeger-og fiskeforbund er landets nest største friluftslivsorganisasjon med mer enn 120 000 medlemmer fordelt på 544 lokallag over hele landet.

 

Organisasjonen er kjent for sitt allsidige arbeid med et variert friluftsliv for alle aldre. Organisasjonen har i de senere år drevet er aktivt og målrettet arbeid mot barn, kvinner og minoritetsgrupper i aktiviteter som tidligere har vært mannsdominert. Norges jeger-og fiskeforbund er en viktig aktør i norsk naturforvaltning og en pådriver for å få allmenheten ut i friluft. Forbundet har evnet å være noe mer enn en snever interesseorganisasjon, og bidratt til at folk verdsetter norsk natur og utvikler vilje til å ta vare på den.