2011

Prisvinner 2011

Nasjonalt Pilegrimssenter ved lederen Berit Lånke er tildelt Den Norske Friluftslivsprisen for 2011. Nasjonalt Pilegrimssenter framstår i dag som en samlende institusjon for det arbeidet som utføres for å legge til rette for pilegrimsvandring i Norge.
Juryen har merket seg at det gjennom snart 20 år er utført et stort og langsiktige arbeid langs pilegrimsleia. Friluftslivsprisen er derfor også en anerkjennelse til de mange som både gjennom frivillighet og gjennom sitt arbeid har gjort en innsats for pilegrimssaken Juryen vektlegger at det er etablert milevis med pilegrimsruter i Norge og Sverige med Nidaros som mål. Det norske pilegrimskonseptet bygger på det europeiske, men med norsk friluftslivstilnærming. Mens pilegrimsvandringer i Sør-Europa ofte er preget av landeveier og komfortable overnattingssteder, er den norske vandringen enklere og mer naturnær. For enkelte europeiske pilegrimer har det vært en overraskelse at vandringen til Nidaros medfører å bli ”blaut på beina”. Slik er det norske pilegrimsarbeidet en døråpner for det enkle friluftslivet også internasjonalt. Pilegrimsidéen og friluftslivets kjerneverdier står nær hverandre. Det handler om å oppsøke naturen for å komme nær en mer tidløs dimensjon enn den vi lever i til hverdags. Det handler om nær kontakt mellom seg selv og naturen. Det handler også om fornemmelse av noe stort og ufattelig bakenfor alle verdens ord. Både naturvandreren og pilegrimen stemmes til ydmykhet overfor Skaperverket. Ved tildelingen av Friluftslivsprisen ønsker juryen å anspore til videre innsatse for å styrke arbeidet med å utvikle pilegrimsrutene. I vår turbulente verden er vi alle pilegrimer.