Prisvinner 2012

Når Friluftslivsprisen i år tildeles Olav Thon, er det for hans glødende interesse for friluftslivet og hans grenseløse bidrag til å bygge ubetjente og selvbetjente turisthytter innenfor Den norske turistforenings (DNT’s) hyttenettverk.


I løpet av flere tiår har Olav Thon Stiftelsen vært en særdeles viktig bidragsyter til at omkring 90 hytter er blitt oppført over hele landet. Han har dessuten også vært hovedmannen bak den omfattende rehabiliteringen av Sæteren Gård i Oslo’s nærområde, som har utviklet seg til et viktig samlingspunkt for barn og unge i Bærumsmarka.Videre har bl.a. også NJFF sitt senter i Flå og Fønhuskoia Vassfaret hatt glede av Olav Thon sitt engasjement. Olav Thon er en kar som gjennom hele sitt liv har hatt et ekte forhold til natur og friluftsliv. Han er født i Ål i Hallingdal i 1923. Farsgarden Thon ligger nesten opp mot tregrensen 780 meter over havet. Olav Thon har, som kjent, gjennom et langt liv utviklet en betydelig forretningsvirksomhet innenfor hotell- og eiendomssektoren. Aller viktigst for pristildelingen er hans enestående og omfattende turinteresse i skog og fjell gjennom et langt liv. Thon er nå 89 år gammel. Få har tilbakelagt flere mil til fots og på ski i norske fjell. Det er ingen fjellområder han ikke har vandret i, og turene har vært lange og krevende. Det er i naturen han henter krefter og inspirasjon, og det er på stiene han sliter ut sine støvler. I dyp beundring for en ekstraordinære vandrer får Olav Thon i år Den norske friluftslivsprisen