Prisvinner 2014

En av Norges aller fremste forkjempere og talspersoner for friluftslivet og ikke minst for et bærekraftig og sunt friluftsliv.

Dahle vokste opp i Drammen. Han tok eksamen som kjemiingeniør ved Norgesle har også arbeidet for Esso ved planleggingsavdelingen i New York og som driftssjef på Aruba. Øystein Dahle har hatt flere tillitsverv i organisasjoner innen friluftsliv og naturvern, blant annet som styreleder i Den Norske Turistforening (DNT), Worldwatch Institute (s tekniske høyskole i Trondheim og arbeidet i oljeselskapet Esso fra 1963 til 1995. Han var viseadministrerende direktør fra 1985 til 1995. Dahiden 2002), Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Forum for Systemdebatt og Norsk Institutt for Genøkologi. I DNT og FRIFO har han markert seg som en utrettelig forkjemper for natur og friluftsliv, og også fremmet tanken om at bærekraftig bruk av naturen også fremmer naturvernet. Som ekspert på energispørsmål og miljøvern har han i flere år vært foredragsholder i Norge og utlandet. Han har ellers vært turkamerat med kongelige, FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan og norske statsråder. I 2007 ble Øystein Dahle utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St Olavs Orden for sin kamp for nasjonale og internasjonale miljøverntiltak og for sitt arbeid med å fremme norsk friluftsliv. I 2013 ble han æresmedlem i Den Norske Turistforening. Tidligere er bare Claus Helberg, Toralf Lyng, Arne Næss, Olav Thon og dronning Sonja blitt samme æresbevisning til del. Øystein Dahle er norsk friluftslivs Grand Old Man og en verdig vinner av Friluftslivets hederspris for 2014.