Prisvinner 2015

Speiderbevegelsen er en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser. Speidernes formål er å utvikle medlemmene til å bli selvstendige og ansvarsbeviste mennesker.


I Norge har speiderbevegelsen i mer enn hundre år vært et viktig tilbud og en lærings- og formingsarena for hundretusener av jenter og gutter. Det er i dag mer enn 30.000 speidere i Norge.
Speiderbevegelsen lærer barn og unge natur- og friluftslivsglede og til å møte de utfordinger som naturen byr på, og ikke minst gleden av å utøve det enkle og nære friluftslivet. Første forutsetning for å verdsette natur er å bli fortrolig med uteliv. Speiderbevegelsen gir barn og unge ferdigheter som setter dem i stand til å oppsøke naturens gleder med trygghet og kunnskap. 
Kreativitet, vennskap, samfunnsengasjement og livskvalitet er sentrale verdier i speiderbevegelsen som er et særlig godt forbilde ikke bare for sine idealer, men også for det frivillige friluftslivet i Norge.
Juryen for Den norske friluftslivsprisen tildeler derfor Hedersprisen til Norges Speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne i friluftslivets år 2015.

Dag Kaas
Jurynes leder