Prisvinner 2016

Norges Røde Kors

Det er mange som får oppleve gleden i friluftsliv gjennom denne organisasjonen. De jobber bredt for å gi både aktivitetstilbud og trygghet i friluftsliv til befolkningen. Jeg vil også særlig trekke frem de flotte tilbudene Norges Røde Kors har for integrering av innvandrere i vårt samfunn. Organisasjonen bruker friluftsliv aktivt i dette viktige arbeidet, sa statsministeren.
Statsminister Erna Solbergs tale ved overrekkelsen av Friluftslivets Hederspris kan du lese her:
http://www.norskfriluftsliv.no/rode-kors-fikk-hedersprisen/