Knut Berntsen, Nesna

Polarsirkelen friluftsråd har i de siste årene arbeidet for å endre skolene til å bli helsefremmende skoler. Knut er en aktiv og ivrig forkjemper for fysisk aktivitet og friluftsliv til barn og voksne i de åtte kommunene de samarbeider med. Med arrangementer som "Full Fræs", lærerutdanning med fokus på friluftsliv og helse og Friluftsskoler har friluftsrådet løftet kommunenes fokus på friluftsliv til er helt nytt nivå.

https://www.facebook.com/Polarsirkelen-Friluftsr%C3%A5d-180504585383546/?fref=ts