Ann Marit Rakstang Vikan, Kvisvik

Ann Marit har vært aktiv i 4H gjennom mange år. I 4H Møre og Romsdal har hun vært fylkesstyremedlem gjennom 6 år og 2 av disse som fylkesstyreleder. Men det er som klubbrådgiver i Grimstadhøgda 4H hun bidrar og gjør en stor forskjell i nærmiljøet sitt. Hun har vært klubbrådgiver siden 1995 og bidrar til å lære nye generasjoner om naturen og friluftsaktivitet. Hun har vært en stor ressurs og ildesjel for å få på plass naturmøteplassen til Grimstadhøgda 4H. Ann Marit har stadig nye prosjekter på gang. Friluftsområdet og naturmøteplassen de har etablert er åpen for alle, og er en flott arena for ulike friluftslivsaktiviteter.

https://www.facebook.com/Gammehaugen-Friluftsomr%C3%A5de-1710951552489106/?fref=ts