Finalistene fra 2016: Foreningen Stolpejakten, styreleder Tommy Gullord

Foreningen har sitt geografiske utgangspunkt i Gjøvik-regionen, og eier infrastruktur overdratt fra Gjø-Vard o-lag ved foreningens stiftelse for bruk i konseptet Stolpejakten. (vedtekter www.stolpejakten.no) Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.Stolpejakten har spredd seg til stadig flere regioner, byer og lokalsamfunn og er en særlig fin måte å få folk ut på tur og ut i naturen på. Tilbudet er en nyskapning og aktiviserer svært mange mennesker i det nære friluftslivet i sitt eget nærområde.

https://www.facebook.com/stolpejakten/?fref=ts