Disse tre kjemper om Friluftslivets Ildsjelpris 2018

Kandidatene til å vinne årets ildsjelpris er Monica Mikalsen fra Barnas Turlag i Tromsø, Birger Baisgård fra DNT Oslo og omegn og Åsmund Berthelsen fra Tambarskjelvar Idrettslag i Naustdal.  

Monica Mikalsen (52), Tromsø
Kandidaten er en stor ressurs for hele Troms Turlag, og ifølge forslagsstillerne hadde det ikke vært et Barnas Turlag i Tromsø, hvis det ikke hadde vært for Monica Mikalsen som har holdt turgruppa gående i mer enn ti år. Ildsjelen utmerker seg med en fantastisk stå på-vilje og et stort hjerte for å få med andre ut på tur. Listen over initiativ Mikalsen står bak er nærmest utømmelig, ifølge forslagsstillerne. Kandidaten stiller alltid opp, og barna gleder seg alltid til en ny tur med ildsjelen, og hun har plass i mangt et hjerte.


Birger Baisgård (63), Oslo

Kandidaten omtales som en initiativrik ildsjel for DNT Oslo og Omegn, med en sterk gjennomføringsevne og en entusiasme som smitter over på alle rundt han. Han er initiativtaker til etableringen av foreningens frivilligkafé, og i sitt frivillige arbeid for DNT Oslo og omegn har kandidaten hatt tilsynsansvar på to av foreningens hytter. I tillegg til å være turleder og kajakkinstruktør for foreningen, står 63-åringen bak opprettelsen av en egen vedgruppe, som han selv leder – og som sørger for ved til DNT Oslo og omegns 28 ubetjente markahytter. Kandidaten er også sterkt involvert i planleggingen og gjennomføringen av 150 årsjubileet for foreningen.


Åsmund Berthelsen (66), Naustdal
Kandidaten er ansvarlig for orientering i Tambarskjelvar, er nestleder i ski/orienteringsgruppa, og har orienteringsopplæring med skoleklasser. 66-åringen er i tillegg til å være aktiv i Barnas Turlag også den som er ansvarlig for turorientering om sommeren, arrangerer skiskole for barn fra januar til mars, og jobber mye dugnad i Instedalen skianlegg, der han er leder. Berthelsen er selv også en ivrig orienteringsløper, og kandidaten opplyses å ha lagt ned utrolig mange timer for barn og ungdom gjennom mange år.

Stemmes frem av folket
Vinneren av Friluftslivets Ildsjelpris kåres gjennom en SMS-avstemning fra 20. - 30. august, og finalistene mottar en pengesum i ulik størrelsesorden til sitt videre arbeid i friluftslivet.