Friluftslivsprisen: Invitasjon til å foreslå kandidater

Den norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. Prisen tildeles av organisasjonen Norsk Friluftsliv og ‘Friluftsliv for alle.’

«Friluftslivsprisen» deles forutsetningsvis ut hvert år. Dersom kandidatens virke oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men utmerker seg spesielt ut over dette – ved mangeårig og dedikert innsats, og et arbeid som har satt tydelige spor etter seg, kan juryen velge å tildele Den norske friluftslivsprisens hederspris. «Hedersprisen» kan tildeles i stedet for «Friluftlivsprisen» eller i tillegg til denne.

Juryen består av Dag Kaas (leder), fylkesmann Lars Sponheim, avd.dir. i Miljødirektoratet, Berit Lein, stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Ingjerd Schou og Arne Nævra, (naturfotograf), samt programskaper i NRK/TV Trond Berg og Kjell Haugen som representant for ‘Friluftsliv for alle’.

Verdige kandidater
Noen har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt friluftsliv – i pakt med firluftlivets gode verdier. De har gått foran som tilretteleggere, veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder. Dette gir bredere forståelse for skaperverkets mangfold, og det oppmuntrer til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier. Det er bl.a. slike foregangsmennesker og også organisasjoner vi ønsker å hedre med Den norske Friluftslivsprisen.

Forslag må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:
  • Navn og fødselsår. (alternativt organisasjonens navn)
  • Yrke
  • Adresse og telefon
  • Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende med statuttene (se link: http://www.friluftslivforalle.no/om-oss/item/42-statutter)
  • Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær innen torsdag 15. mars:    

Arne D. Danielsen, Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik arnedd@online.no 90 15 42 14

Program 2018

Følg med her

Friluftslivets uke 2018

2.-9. september 2018 Friluftslivsaktiviteter hele uka. Frivillige lag og foreninger innenfor friluftsliv ønskes velkommen til å legge sine turer og arrangementer til denne uka. Festivalen samarbeider gjerne for et bredt og variert program.

Litt om festivalen 2017

Seminar, Skogens magi, Minneparken, Nattinaturen, Aktivitetsdag med prisutdelinger, Friluftslivets uke