Den norske friluftslivsprisen og festivalen Friluftsliv for alle 

Om oss

Festivalen Friluftsliv for alle arrangeres hvert år i Vestre Toten kommune som ramme for utdeling av Den norske friluftslivsprisen. Prisen gis av  Norsk Friluftsliv og festivalen Friluftsliv for alle.  


Kontakt:
Vestre Toten kommune, kultur                                                         
Postboks 84, 2831 Raufoss                                                              
Telefon: 61 15 34 00                                                                       

Kultursjef
Elisabeth Lund
Telefon: 61 15 34 01 / 99044903

Festivalkoordinator
Hilde Skogli Ødemark
Telefon: 61 15 34 00 / 99461851

e-post: post@friluftslivforalle.no

Den norske friluftslivsprisen:
Juryen
Statutter

Kontaktinfo juryens sekretær: Arne Danielsen 90154214 /arnedd@online.no