Jury

Juryen for Den norske Friluftslivsprisen

Leder:          Dag Kaas


Medlemmer: Berit Lein, Miljødirektoratet
                   Lars Sponheim, Fylkesmann
                   Trond Berg, programskaper Nrk
                   Jan Bøhler, Stortingsrepresentant
                   Ingjerd Schou, Stortingsrepresentant
                   Arne Nævra, naturfotograf
                   Kjell Haugen, festivalen Friluftsliv for alle
                   Arne Danielsen, sekretær